Aktivni projekti
Zaključeni projekti
Hiter kontakt


PODJETJA, SAMOSTOJNI  PODJETNIKI

Ponudba programov za neformalno izobraževanje in usposabljanje s področij:

 • Pridobivanje razvojnih sredstev
 • Investicijski programi
 • Poslovni načrti
 • Podjetniške finance
 • Človeški viri
 • Komuniciranje
 • Vodenje in upravljanje projektov
KMETIJE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

Ponudba programov za neformalno izobraževanje in usposabljanje s področij:

 • Pridobivanje razvojnih sredstev
 • Investicijski programi
 • Poslovni načrti
 • Vodenje in upravljanje projektov
BREZPOSELNI, SAMOZAPOSLENI

Ponudba programov za neformalno izobraževanje in usposabljanje:

 • Poti do samozaposlitve
 • Poslovni načrti za samozaposlitev