Aktivni projekti
Zaključeni projekti
Hiter kontaktPODJETJA, SAMOSTOJNI  PODJETNIKI
 • Pomoč pri pridobivanju evropskih razvojnih sredstev
 • Pomoč pri pripravi poslovnih načrtov
 • Pomoč pri načrtovanju podjetniških financ
 • Pomoč pri pripravi in vodenju investicijskih programov
 • Pomoč pri pripravi in vodenju razvojnih programov
 • Pomoč pri pripravi in vodenju programov človeških virov
KMETIJE IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
 • Pomoč pri pridobivanju evropskih razvojnih sredstev
 • Pomoč pri pripravi poslovnih načrtov
 • Pomoč pri pripravi in vodenju investicijskih programov
 • Pomoč pri pripravi in vodenju razvojnih programov
BREZPOSELNI, SAMOZAPOSLENI
 • Pomoč pri pridobivanju zagonskih razvojnih sredstev
 • Pomoč pri pripravi poslovnih načrtov
OBČINE
 • Pomoč pri pridobivanju evropskih razvojnih sredstev
 • Pomoč pri pripravi razvojnih programov - Idejna zasnova, DIIP, IP