Aktivni projekti
Zaključeni projekti
Hiter kontaktIME PROJEKTA: SMID - Slovenska mreža za interpretacijo dediščine 
POVEZAVA: http://www.nec-cerknica.si

FINANCIRANJE:
Projekt sofinancira Evropska Unija, Evropski socialni sklad.

OPIS:
S projektom bomo vzpostavili mrežo NVO s področja kulturne identitete ter zanjo razvili ključne kompetence za usklajeno delovanje na EU in nacionalni ravni, sodelovanje v procesih oblikovanja in izvajanja javnih politik ter uspešno in učinkovito samostojno delovanje.
To bomo dosegli z/s: