Aktivni projekti
Zaključeni projekti
Hiter kontakt


IME PROJEKTA: OPL - One Planet Living 
POVEZAVA: http://www.oneplanetliving.org/index.html

FINANCIRANJE:                    
Program sofinancira Zavod RS za zaposlovanje, v okviru programa Javnih del za leto 2010.

OPIS:
Program OPL je skupna iniciativa poslovne skupine Bioregional in WWF (svetovna fundacija za varstvo narave).

Osnovna predpostavka programa je ocena, da je poraba hrane, energije, proizvodnja odpadkov in transporta tako velika, kot bi imeli na razpolago tri planete. Realnost pa je en sam planet. Zato je potrebno prevzeti odgovornost in pričeti z  delovanjem v smer dolgoročnega preživetja na enem samem planetu.

Vizija programa je svet, v katerem ljudje živijo srečno in zadovoljno življenje in kjer enakopravno delijo resurse sveta.

Cilji programa One Planet Living so:

Program se usmerja k trajnostnim ciljem – narediti življenje preprosto, udobno in atraktivno ter hkrati upoštevati 10 principov:

Skupina 10 konzorcijskih partnerjev je sestavljena tako, da vsak na svoj način ustvarjalno prispeva k razvoju, uvajanju in promociji programa v Sloveniji (v štirih OS ZRSZ), predvsem z vidika velikih možnosti za kreiranje novih delovnih mest v različnih okoljih.

Program sofinancira Zavod RS za zaposlovanje, v okviru programa Javnih del za leto 2010. V program so vključene brezposelne osebe, ki ustrezajo 5. merilu za določanje deležev financiranja plač udeležencev (brezposelni mladi s VII stopnjo izobrazbe, dolgotrajno brezposelne osebe in brezposelni invalidi).

PROJEKTNI PARTNERJI: