Aktivni projektiKončani projekti
Hiter kontaktAktualno

RAZPISI

Vabimo Vas, da si ogledate trenutno aktivne razpise, na katere se lahko prijavite z našo pomočjo.

Trenutno aktualni razpisi:

Opis

Mikrokrediti za podjetja in samostojne podjetnike – Slovenski podjetniški sklad – Produkt P7:

 • Višina kredita od 5.000 do max. 25.000 EUR
 • Upravičeni stroški: od 1.1.2016 do 25.9.2016
 • Obrestna mera: 2,5% fiksna
 • Rok odplačila: do 60 mesecev
 • Zavarovanje kredita: 1:1,25
 • Namen: materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov), nakup materiala in trgovskega blaga, storitve in plače.
 • Pogoj: bonitetna ocena S.BON AJPES vsaj SB7.
Roki za prijavo:
 • 19.2.2016
 • 25.5.2016
Več: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=36

44.988.355 EUR za projekte Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020;
Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. Več: http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/  
Prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij
Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

13.295.015,00 EUR za projekte Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska
Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. Več: http://84.39.218.249/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/  
Prednostna os 1: Privlačna regija
Prednostna os 2: Regija sodelovanja

33.087.636,00 EUR za projekte Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška
Prvi rok za predložitev vlog je 11.3.2016. Več: http://84.39.218.255/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/  
Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

2 javna razpisa za "RRI v verigah in mrežah vrednosti"

 1. 55 milijonov EUR za Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov;  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
  Rok: 15.04.2016 do 12. ure; Več: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1419
 1. 12 milijonov EUR za Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte;  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
  Rok: 15.04.2016 do 12. ure; Več: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1053