Aktivni projekti
Zaključeni projekti
Hiter kontakt
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja

Projekt »Razvoj novih integralnih turističnih produktov na področju doživljajskega turizma za 3 ciljne skupine na območju LAS Ovtar: TUR-LAS-KONJ« – Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: TUR-LAS-KONJ
Celotna vrednost operacije: 42.204,60 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 33.431,85 EUR
Prijavitelj: Vedoma, Zavod za razvoj znanja in podjetništva
Partnerji: FERK STANKO - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Ceršak, Osnovna šola Sladki vrh, Konjeniško društvo prijateljev konj Duplek  in Okrepčevalnica Snežinka Želj Aleksander s.p.

S projektom TUR-LAS-KONJ želimo razvijati in tržiti nove integralne turistične produkte doživljajskega turizma na izbranem območju LAS Ovtar (Občina Šentilj, Pesnica in Duplek), namenjene 3 ciljnim skupinam, nabaviti opremo za doživetja in razviti produkte vezane na konjeniški turizem, kulinariko in kulturno dediščino območja.

Cilj projekta je zaposliti 1 delavca v gostinsko-turistični-izobraževalni branži, razviti 3 nove turistične produkte, ohraniti 5 delovnih mest in v prihodnosti (v naslednjih 3 letih) s trženjem ustvarjenih integralnih turističnih produktov in mreženjem partnerjev in pridruženih partnerjev ustvariti še eno delovno mesto usposobljenega kočijaža z izpitom voznika vprege, ki bo tržil nove storitve vožnje z vprego ciljnim skupinam na območju.
To bomo dosegli z vzpostavitvijo partnerske mreže iz obstoječih in pridruženih partnerjev, določili jahalne ture in kočijaške trase, analizirali pogoje in interes vključevanja ponudnikov storitev na mikrodestinacijah, jih motivirali za dolgoročno sodelovanje pri razvoju novih turističnih produktov doživljajskega turizma in jim svetovali pri izvedbi potrebnih prilagoditev, kot je privez za konja, parkirišče, obračališče za kočijo, ipd.
Za razvoj protokolarnih voženj s kočijo bomo prvotno v mrežo povabili Igralno zabaviščni center s hotelom Mond iz Šentilja, Dveripax iz Jarenine, Cerkev Sv. Ilja v Šentilju, cerkev Marije Snežne na Zgornji Velki, Galerijo Methans na Velki, Občino Šentilj, Občino Pesnica in Občino Duplek.
Za doživljajske vožnje z lojternikom in delavnicami za otroke bomo v mrežo povabili Osnovne šole (povabili otroke iz šol in učitelje).
Za doživljajsko doživetje na podeželju (učni tabori, konjeniški tabori, kulturni tabori, jahanje) bomo pritegnili otroke od 3 -13 let.
Za teambuildinge v naravi bomo pritegnili podjetja in inštitucije.

Za testiranje razvitih produktov bomo nabavili kočijo, opremo za vprego konj in opremo kočijaža. Med cilji projekta je tudi vzpostavitev testne trase, ki jo bomo kasneje z izbranimi ciljnimi skupinami testirali in opravili analizo uporabniške izkušnje. Rezultati analize nam bodo podlaga za pripravo modela integralnega turističnega produkta vezanega na konjeniški turizem za 3 ciljne skupine na testnem območju 3 občin LAS Ovtar. Na osnovi modela bomo pripravili 3 turistične produkte, ki jih bomo ponudili na trgu gostom, turistom, šolski mladini ter podjetjem za izvajanje teambuildingov.

Projekt smo uvrstili v tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave in spada pod strateški cilj C1 – varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine. Bodoči  razviti turistični produkti bodo spodbujali okolju prijazne oblike transporta, ki se s konjsko vprego in jahanjem vsekakor zagotavljajo. S projektom razvijamo nove tržne turistične dejavnosti za prosti čas, razvijamo odnos do kulturnih dejavnosti, tehniške dediščine in spodbujamo aktivni življenjski slog (jahanje, tabori, teambuildingi). Pričakovani rezultati projekta z novimi vsebinami, storitvami in produkti predstavljajo novost v mreži Ovtarjeve ponudbe.